องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือชำราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางไปยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ ก่อน-หลัง 7 วันเลือกตั้งนายก อบต.-ส.อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายชื่อการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง