องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง ไปบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไปบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางต้อย กองแก้ว ถึง บ้านนายวิทูลย์ ไชยบัวรินทร์ บ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าศาลากลางบ้าน บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง กทอ.64-07-1120
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง ไป บ้านบัวทอง ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ไป บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 370 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง