องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แผนปฏิบัติการในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลมาตรฐานวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมภัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file มาตรฐานการดำเนินงาน ศพด.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง