องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการออกคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบวินัย
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานสภา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและลมาตรฐานวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file คู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมภัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file มาตรฐานการดำเนินงาน ศพด.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง