องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อภายใน

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ : 045-866-655 e-mail : klanglocal@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง