องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวคุณัญญา วังรัตนาศิริกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 080-2500199