องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายวีรภัทร ผ่านเสนา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-798-5736
นายประกิจ โชคอนุวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 088-126-9823
นายจักราวุธ เอ้โทบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 097-270-3228
นางพัชรี ประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)
โทร : 082-373-7753