องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายชาติชาย ทนกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-966-3550
นายจตุพล มหาวัน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 089-442-1033
นายวัฒนา นามประสพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 087-2407883
นายเปรมวิทย์ พรหมทา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 086-2488073
นายสุพล สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-731-3708
นายรัชฎา บุญจุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 085-312-8470
นายพงศ์พณิช เรืองธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 087-652-0760
นายอิสระพงศ์ สดชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
โทร : 091-079-9808
นายดวงพร จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 094-308-9094


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง