messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายบรรยง ทองเสริม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 045-866-655 กด 4
นายจตุพล มหาวัน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 045-866-655 กด 4
นายวัฒนา นามประสพ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 4
นายเปรมวิทย์ พรหมทา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 045-866-655 กด 4
นายสุพล สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายรัชฎา บุญจุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายพงศ์พณิช เรืองธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 045-866-655 กด 4
นายอิสระพงศ์ สดชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)
โทร : 045-866-655 กด 4
นายดวงพร จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 045-866-655 กด 4