องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
"รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5" [28 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 [27 กุมภาพันธ์ 2567]
การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลกลาง ระหว่างวันที่ 25 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2567 [24 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 2 (3/2567) เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง [23 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญชมการเบ่งมัน กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี [13 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [12 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมคณะกรรมการสามัญ [7 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย [30 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 263 รายการ)