องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางโดยนายบัวลา ศรีจันทร์ทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 และนายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านมากมาย โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านบัวเทียม มอบขนมและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกลางโดยนายบัวลา ศรีจันทร์ทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 1 นายบุญเทิง พุทธพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง คนที่ 2 และนายสุพิศ สุทโธ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านมากมาย โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ และโรงเรียนบ้านบัวเทียม มอบขนมและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง