องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและกำจัดตัวแก่ยุงลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และแมลงให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีศักยภาพในการช่วยกันดูแล และลดการแพร่ระบาด และ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง