องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายรักชาติ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขต 3 อำเภอเดชอุดม และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน และเกิดความรัก ความสามัคคี เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลกลางอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง