ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : ZBBrCLYTue111000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้