ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ชื่อไฟล์ : CJ3s2HTThu21026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้