ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล กทอ.65-07-0291 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : 2c3wWNKThu113019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้