ชื่อเรื่อง : เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง ไป บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อไฟล์ : lUseSFcFri24141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้