ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : BYkbks6Wed13320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5RcL5AGWed13348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้