ชื่อเรื่อง : เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราบฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บน BORA Web Portal https://www.bora.dopa.go.th/ss_election_thportal/ การเลือกตั้งท้องถิ่น , การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) , ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง https://www.bora.dopa.go.th/all-election
ชื่อไฟล์ : OnWupSbMon22000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้