ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงาน ผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : 9HKQGFMFri85023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้