ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 8335 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง