ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เลขทะเบียน 82-8142 รหัสครุภัณฑ์ 020-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง