ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ต.กลาง ไป บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง