ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ พร้อมเหล็กกระทุ้ง (3 ลูก/ชุด) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง