ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบก หมู่ที่ 14 ตำบลกลาง ไป บ้านวารีอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี