ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิคเพื่อประชาสัมพันธ์การมอบบ้านให้ผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง