ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 8335 อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ 001-64-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง