ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพที่ อยู่อาศัยของผู้พิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง