องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงาน ผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file สามารถดาวน์โหลดไฟล์คลิป Facebook live การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แนวทาง การเฝ้าระวัง! ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหานส่วนตำบลกลาง จำนวน 8 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกลาง จำนวน 6 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จำนวน 1 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางอ่อนสา มาสาโสม ไปบ้าน นางโสภาวดี ศรีเมือง บ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนใหญ่ ไป โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง