องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือชำราชการประเภทอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น grade
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ประชาสัมพันธ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกลาง ไป บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง ไปบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง