องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ อบต.กลาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานสรุป ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง