องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจการจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file การสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1