องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง