องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2