องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง