องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 4 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง