องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เป็นเพลงลิขสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ ตามความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสถานที่ห้ามมิให้บิดเบือน ดัดแปลงเนื้อหาเพลงจนส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ