messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กลาง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มที่ 3[27 กุมภาพันธ์ 2566]
รายงานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2/2565 [7 ตุลาคม 2565]
การประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลกลาง[11 มีนาคม 2565]
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเขตตำบลกลางและตำบลท่าโพธิ์ศรี [11 พฤศจิกายน 2563]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)